1
2
3
4
5

Το σχολειο

Το Γυμνάσιό μας πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος  1995 - 1996, ενώ  μέχρι τότε τα παιδιά  μοιραζόντουσαν στα γειτονικά Γυμνάσια Καρουσάδων, Κασσιόπης και  Αγρού. Φιλοξενείται στο Σχολικό Κέντρο του Δήμου Θιναλίων μαζί με το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο.  Πολλά από τα παιδιά του σχολείου μεταφέρονται από τα γύρω χωριά με λεωφορεία του Δήμου Θιναλίων μισθωμένα από το ΚΤΕΛ Κέρκυρας.